THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM HOTLINE: 0964403769

Thiết bị phòng thí nghiệm

Bộ quay chân không
Bộ quay chân không Vui lòng gọi
Model: CC-1
Model: CC-1 Vui lòng gọi
Thiết bị làm lạnh
Thiết bị làm lạnh Vui lòng gọi
Bể điều nhiệt
Bể điều nhiệt Vui lòng gọi
Kính hiển vi
Kính hiển vi Vui lòng gọi
Bộ phân hủy đạm
Bộ phân hủy đạm Vui lòng gọi
Bộ đọc BOD 10 chỗ
Bộ đọc BOD 10 chỗ Vui lòng gọi
Trang 1 / 1
Hiển thị